Tre Toppar - samhällsintresse, hänsyn och konsekvenser
 HEM    PROJEKTET    MÖJLIGHETERNA    REGIONEN    NATURMILJÖN    RENNÄRINGEN        FORUM    ARKIV    VANLIGA FRÅGOR    KONTAKT

Tre Toppar - samhällsintresse, hänsyn och konsekvenser

Tre Toppar syftar till att skapa ett nytt skid - och friluftsområde. Genom nya skidområden på fjället Städjans väst - och ostsluttning länkas de befintliga fjällanläggningarna Idre Fjäll och Fjätervålen samman. Tre Toppar innebär också en bred satsning på barmarksturism.

Tre Toppar planeras inom ett Natura 2000-område. Därför har omfattande utredningar och samråd genomförts för att klarlägga förutsättningarna inför en prövning av projektets tillåtlighet. Stiftelsen Idre Fjäll har ansvaret för den första planeringsfasen.

Tre Toppar är Idre Fjälls vision - Regeringen beslutade i mars 2007 att inte ge tillåtlighet till genomförande av Tre Toppar. Detta innebar ett stopp i ansökningsprocessen, men inte för projektet.  Styrelsen i Stiftelsen Idre Fjäll har beslutat att inte ändra visionen för verksamheten, inriktningen för framtiden ligger kvar och därmed fortlever Tre Toppar. 

 

På denna sida finns mycket av utredningsmaterialet kring Tre Toppar samlat. Materialet finns att ladda ned under fliken Arkiv.

Har du frågor om projektet? Ring 0253-40 000 eller mejla idre3toppar@idrefjall.se 

Se en presentationsfilm om det planerade skid - och friluftsområdet Tre Toppar.

Läs mer om projektet på Intresseföreningen Tre Toppars hemsida

 

 


Nyheter
2007-09-18Styrelsebeslutet står fast – Tre Toppar är fortfarande Idre Fjälls vision» Läs mer..
2007-03-09Regeringen ger inte tillåtelse till Tre Toppar» Läs mer..
Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?
Namn:

E-post: